Jest urządzeniem ochronnym, przeznaczonym do pracy samodzielnej lub montażu w szafie 19” (serwerowej, teleinforma­tycznej, itp.). Podobnie, jak pozostali przedsta­wiciele serii, acar S8 FT RACK dysponuje 8 zabezpieczonymi gniazdami sieciowymi 230V z uziemieniem. Ergonomiczna i wytrzymała obudowa, wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy oraz 2 szybkie bezpieczniki topikowe pozwalają zakwalifikować go do kategorii urządzeń profesjonalnych, spełniających z nadmiarem postawione wymagania. Zastosowany filtr przeciwzakłóceniowy oraz sygnalizacja poprawnego działania układu protekcji zwiększa w znacznym stopniu bezpieczeństwo podłączonych odbiorników.

CE
Deklaracja zgodności CE
acar S8 FT RACK

Karta katalogowa
acar S8 FT RACK