• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe linii telewizyjnej
  • 7 gniazd sieciowych o podwyższonej sprawności,
    5 z uziemieniem
  • Szybki bezpiecznik automatyczny zabezpiecza przed zwarciem i przeciążeniem
  • Zintegrowana z przyciskiem wyłącznika lampka, sygnalizuje obecność napięcia
  • Cztery możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego
  • System porządkowania przewodów
  • Sygnalizacja prawidłowego działania układu ochrony przeciwprzepięciowej
  • Ubezpieczenie do 10000 zł.

7 gniazd sieciowych z zabezpieczeniem dzieci przed porażeniem, system porządkowania przewodów

uchwyt mocujący oraz wielokierunkowe wyprowadzenie przewodu zasilającego


zabezpieczone gniazda AV, podświetlany wyłącznik, wskaźnik protekcji