Ochronniki z rodziny AXON AIR Net Protector przeznaczone są do zabezpieczenia urządzeń pracujących w sieciach Ethernet 10/100/1000 Mb/s przed impulsowymi przepięciami. Mogą również być stosowane do ochrony dowolnej transmisji wykorzystującej złącza sygnałowe typu RJ45 i napięciu pracy nie przekraczającym napięcia maksymalnego UC=150V. Zostały zaprojektowane jako pierwszy stopień ochrony dla połączeń, w których istnieje duże ryzyko pojawienia się zakłóceń o znacznej energii. Jednym z wielu przykładów zastosowania jest zabezpieczenie teletransmisyjnych linii napowietrznych. Elementy ochronne o dużej wytrzymałości zabezpieczają każdy przewód w kablu czteroparowym i odprowadzają zakłócenia do ziemi.

Osłony ekranujące złącz RJ45 są połączone między sobą i dołączone do przewodu ochronnego PE. Takie rozwiązanie umożliwia zachowanie ciągłości połączeń ekranu przy zastosowaniu kabla ekranowanego STP. Wersję AXON AIR Net Protector DIN umieszczono w obudowie przeznaczonej do montażu w szafach sterowniczych i rozdzielczych wyposażonych w popularną szynę 35mm.

Ważne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca się, aby skuteczność zerowania bądź rezystancja uziemienia zgodne były z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: nie wolno podłączać przewodu uziemiającego urządzenia do instalacji odgromowej budynku!

 


Karta katalogowa
AXON AIR Net
Protector DIN
CE
Deklaracja zgodności CE
AXON AIR Net
Protector DIN