Górniczy System RCP 5000G

Górniczy System Rejestracji Czasu Pracy RCP 5000G stosuje się do kontroli i ewidencji ruchu załogi w podziemiach kopalń lub na powierzchni w warunkach zagrożenia gazowego, przy dowolnym stężeniu metanu i pyłu węglowego.

W jego skład wchodzą:

  • Rejestratory iskrobezpieczne RCP5213DG A
  • Konwertery M485KV A
  • zasilacze iskrobezpieczne dopuszczone do stosowania w podziemiach kopalń
  • oprogramowanie
  • indukcyjne lub zbliżeniowe karty identyfikacyjne
Zapytanie ofertowe
Zapytanie
ofertowe.


Karta katalogowa
RCP 5000G