Kontrola Dostępu

System KD obejmuje ewidencję zarówno zatrudnionego personelu, personelu firm obcych, wizytujących gości, pojazdów z możliwością przydzielania uprawnień do wybranych stref chronionych obiektu w określonych strefach (przedziałach) czasowych.

System KD jest ważnym elementem w zarządzaniu i podnoszeniu bezpieczeństwa firmy. Posiada możliwość integracji z systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi, monitoringu, systemami zarządzania budynkami, RCP.

Zaletą wprowadzenia systemu KD w firmie jest:

  • podniesienie bezpieczeństwa,
  • monitoring i kontrola ruchu osobowego,
  • podniesienie dyscypliny pracy personelu,
  • pełna ewidencja zdarzeń, szybki dostęp do zgromadzonych danych.