acar P7 RJ to zabezpieczenie przeciwprzepięciowe siedmiu urządzeń i linii ADSL (telefon, fax, modem). Pięć gniazd z bolcem i dodatkowo dwa gniazda płaskie. Podświetlany wyłącznik, wygodny, automatyczny bezpiecznik. Cztery możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego, jako system porządkowania przewodów to koniec plątaniny kabli. Dodatkowo zabezpieczenie przeciwprzepięciowe linii ADSL. 10 lat gwarancji.

CE
Deklaracja zgodności CE
acar P7 RJ

Karta katalogowa
acar P7 RJ


*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl