AXON Power Video Protector TWIST zawiera niezależne sekcje ochronne dla sygnału i zasilania, kompleksowo zabezpieczając dołączone do niego urządzenia. Urządzenia po-siadają metalową, ekranującą obudowę. Jako elementy łączeniowe zastosowano odłączane złącza zaciskowe. Dwa zaciski „100W” służą do podłączania sygnałowej pary przewodów w skrętce, natomiast trzeci zacisk może być w razie potrzeby wykorzystany przez instalatora jako masa lub kontynuacja ekranu dla kabli STP.


Zacisk dodatkowy nie jest fabrycznie połączony z uziemieniem. Zaciski „Power” w urządzeniu AXON Power Video Protector TWIST służy do podłączenia zasilania chronionego urządzenia. Przewód uziemiający zakończony końcówką widełkową wyprowadzony jest na zewnątrz i łączy się bezpośrednio z obudową. Urządzenia są ochronnikami niesymetrycznym. Linię transmisyjną podłączamy do zacisków „Line” natomiast chronione urządzenie do złącza „Device”.

Ważne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca się, aby skuteczność zerowania bądź rezystancja uziemienia zgodne były z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: nie wolno podłączać przewodu uziemiającego urządzenia do instalacji odgromowej budynku!

 


Karta katalogowa
Power Video Protector TWIST
CE
Deklaracja zgodności CE
Power Video Protector TWIST