Zasilacz Z-750

Tor sieciowy i tor akumulatorowy zabezpieczono bezpiecznikami topikowymi.

Po zaniku zasilania sieciowego zasilacz przechodzi samoczynnie w tryb pracy buforowej. Urządzenia zewnętrzne zasilane są z akumulatora. Kontrola ładowania jest realizowana przez płytę rejestratora 7000.

Kontrola ładowania i rozładowania zapewnia optymalne warunki pracy akumulatora i pozwala maksymalnie wykorzystać jego żywotność.

Akumulator zabezpieczony jest przed zwarciem i przeciążeniem bezpiecznikiem topikowym na płytce zasilacza.

Zasilacz Z-750 posiada sygnalizację stanu pracy przy pomocy diody LED na czołówce obudowy. Sygnalizowana jest praca sieciowa (dioda zielona) i praca akumulatorowa (dioda czerwona).