Kontrola Wydawania Posiłków

Jest to prosty system pozwalający na szybką i czytelną weryfikację uprawnień osób korzystających ze stołówki. System kontroluje ilość wydawanych posiłków uniemożliwiając pobranie większej ilości posiłków przez jednego pracownik

Korzyści z zastosowania:

  • wydawana ilość posiłków odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu (ilości założonej)
  • pozwala na przejrzystą formę rozliczeń pomiędzy zakładem pracy a firmą cateringową.

 

System wykorzystuje zbliżeniowe karty elektroniczne, czytnik kart zainstalowany na ogół bezpośrednio w punkcie wydawania posiłków oraz oprogramowanie zarządzające. Program umożliwia definiowanie rodzajów posiłków, do których jest pracownik uprawniony; na rejestratorze opcjonalnie można wprowadzać kwoty odpłatności za posiłki.

System działa w następujący sposób:

  • pracownik przed pobraniem posiłku zbliża kartę identyfikacyjną do czytnika
  • program nadzoruje rejestrowanie kart z dziennym ograniczeniem
  • karty nie figurujące w bazie nie są rejestrowane
  • Uprawnienia poszczególnym kartom nadaje administrator systemu.

 

Program pozwala na importowanie pliku tekstowego z informacją o pracownikach. Posiada wbudowany moduł raportów. Istnieje możliwość rozbudowy programu o kolejne raporty.
W standardzie wszystkie dane i raporty posiadają możliwość wydruku na drukarce oraz eksport do pliku txt lub xml.

Program współpracuje z naszymi systemami WinKD i WebRCP umożliwiając wymianę danych (import pracowników i nieobecności) – w przypadku włączenia importu nieobecności system nie zezwala na wydanie posiłku osobie nie będącej w pracy.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie
ofertowe.