Obsługuje karty:

 • UNIQUE 

 

Normalne warunki pracy:

 • temperatura otoczenia zawarta w przedziale 5°C do 45°C
 • pomieszczenia suche i wilgotne do 90% wilgotności względnej powietrza i na zewnątrz, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych
 • mocowanie do konstrukcji w miejscach słabo narażonych,zabezpieczonych przed przenikaniem wibracji o amplitudzie większej niż 0,15 mm, wolnych od zakłóceń elektromagnetycznych o częstotliwościach od 120 kHz do130 kHz,
 • minimalny odstęp pomiędzy modułami czytającymi ponad 0,5m.

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: ze złącza USB (5V)
 • Maksymalny pobór prądu: 200 mA
 • Częstotliwość pracy: 125 kHz
 • Typ złącza: USB 2.0
 • Tryb pracy: emulacja klawiatury USB
 • Długość kabla: 1,9 m (maks. 3 m)
 • Ciężar maks. wraz z linią transmisyjną: 0,5 kg
 • Maks. zasięg odczytu: 5 cm
 • Wymiary zewnętrzne obudowy: wys. 25 mm, szer. 50 mm, dług. 106 mm
 • Maks. czas rejestracji karty: 1 s
 • Potwierdzenie odczytu karty: sygnalizator optyczno-akustyczny
 • Stopioeń ochrony obudowy: IP 65 wersja zalewana
 • Zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci: żywica poliuretanowa

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.