kontroler
K9A

K9A to urządzenie elektroniczne do kontroli dostępu i ewidencji ruchu załogi. Czterokanałowy kontroler K9A, wraz z powiązanymi z nim urządzeniami: głowicą P7 lub innym czytnikiem wchodzą w skład Systemu rejestracji czasu pracy i Kontroli dostępu HSK (HSK - RCP/KD).
K9A zawiera osiem optoizolowanych torów wejściowych i dziewięć torów wyjściowych w postaci bezpotencjałowych, przełączalnych styków przekaźnika.
Elementami wejściowymi mogą być krańcówki drzwiowe, czujniki przejścia, itp. natomiast elementami wyjściowymi rygle i listwy elektromagnetyczne lub inne urządzenia zewnętrzne wchodzące w skład systemu kontroli dostępu. Urządzenie zamknięte jest w zabudowie metalowej.

Plik PDF
      do pobrania Karta Katalogowa K9A

Obsługuje karty:

 • Unique (125kHz)
 • Mifare  (13,56MHz)
 • DESFire (13,56MHz)
 • HID iClass (13,56MHz)
 • HID Prox Point (125kHz)

 Normalne warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia zawarta w przedziale od +5oC do +45oC w wykonaniu podstawowym i -25oC do +45oC w wykonaniu specjalnym (lakierowanym i termostatyzowanym)
 • Wilgotność względna maksymalnie 70% w wykonaniu podstawowym i do 90% w wykonaniu specjalnym (lakierowanym i termostatyzowanym)
 • Otaczające powietrze nie może zawierać agresywnych par i gazów
 • Urządzenia należy mocować pionowo w miejscach zabezpieczonych przed udarami i wibracjami, a w przypadku montażu na zewnątrz (dotyczy wykonań specjalnych) dodatkowo pod osłoną chroniącą przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych

 

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: 230V (AC) –20% / +10% 50Hz
 • Maks. pobór mocy z sieci: ~230V 50Hz 60VA
 • Napięcie do zasilania urządzeń (+12V): napięcie stałe niefiltrowane 13V +/-1V /obc. 1A 
 • Maksymalny pobór prądu (+17V): 1A (2 x 0,5A) 
 • Napięcie buforowe do zasilania urządzeń: napięcie akumulatora 12V +/-1V /obc. 1A
 • Maksymalny pobór prądu z wyjścia buforowego: 1A (2 x 0,5A)
 • Napięcie zasilania urządzeń na wyjściu (+8V): napięcie stabilizowane 8V +/-0,5V /obc. 0,6A
 • Maksymalny pobór prądu z wyjścia (+8V): 0,6A
 • Maksymalny pobór prądu z wyjścia (+12V): 2A
 • Napięcie do zasilania rygli przy pracy sieciowej: napięcie stałe filtrowane 13V +/-1V /obc. 2,5A
 • Napięcie do zasilania rygli przy pracy akumulatorowej: napięcie akumulatora 12V +/-1V /obc. 2,5A
 • Maks. pobór prądu z wyjścia rygli: 2,5A (4 x 0,6A)
 • Napięcia przełączenia do pracy akumulatorowej: 160V do 170V, 50Hz
 • Napięcia przełączenia do pracy sieciowej: 190V do 205V, 50Hz
 • Akumulator: 12V/ 6,5-7,5Ah żelowy
 • Prąd ładowania akumulatora: 200mA do 250mA
 • Napięcie końcowe ładowania akumulatora: 13,6V do 13,8V
 • Czas ładowania akumulatora: 48 h
 • Standard transmisji szeregowej: Ethernet 10/100Mb lub RS485
 • Protokoły komunikacyjne z głowicami: RS485, WIEGAND
 • Czas odczytu i rejestracji karty identyfikacyjnej: poniżej 0,5 s
 • Wymiary obudowy: 280 x 270 x 80mm       
 • Stopień ochrony obudowy: IP 40 (po zamontowaniu)
 • Obsługa: do ośmiu głowic P7/do ośmiu głowic Wiegand (26 lub 37 bitów)

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.