Usb Rs232
CPLR

Czytnik kart CPLR jest elementem składowym systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Urządzenie służy do odczytywania numeru karty, np. bezpośrednio do programu systemu RCP lub KD w celu przypisania jej do osoby znajdującej się w bazie tych systemów, działa wg formatu RCP-GP20. Komputer obsługuje komunikację z hostem przez złącze RS232. Czytniki zaprojektowano do pracy wewnątrz pomieszczeń jako urządzenia biurkowe.

Plik PDF
      do pobrania Karta Katalogowa CPLR

Obsługuje karty:

 • Zbliżeniowa Legic

Normalne warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia zawarta w przedziale 5°C do 45°C
 • Pomieszczenia suche od 5 do 95% wilgotności względnej powietrza, bez kondensacji
 • Maksymalna długość linii transmisyjnej: 3 m
 • Miejsce pracy nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości dużych powierzchni metalowych, przewodów technologicznych, trakcji wysokiego napięcia, pracujących urządzeń do spawania, zgrzewania, zasilaczy impulsowych i innych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: z załączonego zasilacza 230V/5V
 • Maksymalny pobór prądu: 200mA/5V
 • Długość kabla: 1,9 m
 • Tryb pracy: COM
 • Typ złącza: DB09F
 • Częstotliwość: 13,56 MHz (HF)
 • Zasięg odczytu: do 10 cm
 • Typ modułu komunikacyjnego: czytnik RFID
 • Wymiary zewnętrzne obudowy: wys. 25 mm, szer. 90 mm, dług. 130 mm
 • Ciężar wraz z linią transmisyjną: 160 g
 • Szybkość transmisji: RS232: 9600 bps
 • Stopień ochrony obudowy: IP 65 wersja skręcana
 • Obudowa: zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci (uszczelka)

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.