Usb Rs232
CPL2

Czytnik kart CPL2 umożliwia użytkownikom odczytywanie kart 13,56 MHz. Urządzenie jest PnP i zostaje automatycznie wykryte jako urządzenie standardu HID (Human Interface Device). Działając w formacie emulacji klawiatury przepisuje nr karty przyłożonej do czytnika w miejsce kursora lub aktywnego pola formularza. Komputer obsługuje komunikację z hostem przez złącze USB.

Plik PDF
      do pobrania Karta Katalogowa CPL2

Obsługuje karty:

 • Zbliżeniowa Legic

Normalne warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia zawarta w przedziale 5°C do 45°C
 • Pomieszczenia suche od 5 do 95% wilgotności względnej powietrza, bez kondensacji
 • Maksymalna długość linii transmisyjnej: 3 m
 • Miejsce pracy nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości dużych powierzchni metalowych, przewodów technologicznych, trakcji wysokiego napięcia, pracujących urządzeń do spawania, zgrzewania, zasilaczy impulsowych i innych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: ze złącza USB (5V)
 • Maksymalny pobór prądu: 200 mA
 • Długość kabla: 1,9 m
 • Tryb pracy: emulacja klawiatury USB
 • Typ złącza: USB 2.0
 • Częstotliwość: 13,56 MHz
 • Zasięg odczytu: 10 cm
 • Typ modułu komunikacyjnego: czytnik RFID
 • Wymiary zewnętrzne obudowy: wys. 25 mm, szer. 90 mm, dług. 130 mm
 • Ciężar wraz z kablem: 127,62 g
 • Szybkość transmisji: Full speed (12 Mbit)
 • Stopień ochrony obudowy: IP 65
 • Obudowa: zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci (uszczelka)

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.