Normalne warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia zawarta w przedziale od 5odo 45oC
 • Wilgotność względna maksymalnie 70% w wykonaniu podstawowym i do 90% w wykonaniu specjalnym (lakierowanym i termostatyzowanym)
 • Otaczające powietrze nie może zawierać agresywnych par i gazów
 • Urządzenia należy mocować pionowo w miejscach zabezpieczonych przed udarami i wibracjami, a w przypadku montażu na zewnątrz (dotyczy wykonań specjalnych) dodatkowo pod osłoną chroniącą przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych

 

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: 230VAC –20% / +10% 50Hz
 • Maks. pobór mocy z sieci ~230V 50Hz: 120VA
 • Napięcie do zasilania urządzeń (+12V): napięcie stałe niefiltrowane 13V +/-1V /obc. 1A
 • Maks. pobór prądu (+17V): 1A (2 x 0,5A)
 • Napięcie buforowe do zasilania urządzeń: napięcie akumulatora 12V +/-1V /obc. 1A
 • Maks. pobór prądu z wyjścia buforowego: 1A (2 x 0,5A)
 • Napięcie do zasilania urządzeń na wyjściu (+8V): napięcie stabilizowane  8V +/-0,5V /obc. 0,6A
 • Maks. pobór prądu z wyjścia (+8V): 0,6A
 • Maks. pobór prądu z wyjścia (+12V): 2A
 • Napięcie do zasilania rygli przy pracy sieciowej: napięcie stałe filtrowane  13V +/-1V /obc. 2,5A
 • Napięcie do zasilania rygli przy pracy akumulatorowej: napięcie akumulatora  12V +/-1V /obc. 2,5A
 • Maks. pobór prądu z wyjścia rygli: 2,5A (4 x 0,6A)
 • Napięcia przełączenia do pracy akumulatorowej: 160V do 170V, 50Hz
 • Napięcia przełączenia do pracy sieciowej: 190V do 205V, 50Hz
 • Akumulator: 12V, 6,5-7,5Ah żelowy
 • Prąd ładowania akumulatora: 200mA do 250mA
 • Napięcie końcowe ładowania akumulatora przy 20oC: 13,6V do 13,8V
 • Współczynnik temperaturowy napięcia ładowania: (-20mV/1oC) do (-40mV/1oC)
 • Czas ładowania akumulatora: 48 h
 • Napięcie odłączania akumulatora przy podtrzymaniu: 10,5V do 10V
 • Wymiary obudowy zasilacza: wys. 270mm,  szer. 295mm, gł. 85mm
 • Ciężar maksymalny zasilacza: 3,3kg
 • Ciężar maksymalny akumulatora: 2,5kg
 • Stopień ochrony zasilacza: IP40
 • Obsługa: jeden rejestrator, do czterech rygli/listew elektromagnetycznych oraz przekaźników sterujących ich pracą

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.