Xprimer

XPRIMER to platforma do zarzadzania pracownikami w zakresie planowania, ewidencji i rozliczania czasu pracy.

Moduł XPRIMER.RCP może pracować samodzielnie jako system, bądź we współpracy z oprogramowaniem kadrowo-płacowym. Wspiera planowanie i rozliczanie czasu pracy, ułatwiając ułożenie optymalnego harmonogramu z zastosowaniem wielu różnych systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych, kontroluje na bieżąco zgodność przygotowywanych planów z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy (eliminując ryzyko nałożenia kar) oraz z uwarunkowaniami wewnętrznymi jak: komplet obsad (pod wzgl. ilościowym i kompetencyjnym), regulaminy.

XPRIMER.RCP z tego względu jest polecany do firm o dużym zatrudnieniu, w których dochodzi do częstych zmian organizacyjnych i rotacji personelu i gdzie funkcjonują różnorodne systemy pracy (zwłaszcza równoważny system pracy) i okresy rozliczeniowe.

Oprogramowanie jest wykorzystywane m.in. w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych
  • sieciach handlowych
  • sieciach gastronomicznych
  • hotelach
  • bankach
  • magazynach/przedsiębiorstwach transportowych
  • służbie zdrowia

GRAFIK PLANOWANY

Czas pracy można zaplanować przy wykorzystaniu wcześniej zdefiniowanych etatów, harmonogramów, kalendarzy dla każdego pracownika osobno lub zbiorczo dla wszystkich.

WERYFIKATORY

Aplikacja weryfikuje zgodność planowanego czasu pracy z aktualnymi przepisami polskiego Prawa Pracy. Weryfikatory mogą ostrzegać o niepoprawności, bądź też całkowicie zabronić zatwierdzenia takiego grafiku.

GRAFIK RZECZYWISTY

Na grafik nanoszone są rzeczywiste godziny pracy z uwzględnieniem zdefiniowanych tolerancji oraz wnioski urlopowe i absencje Pracowników.

Program umożliwia podgląd rejestracji i zdarzeń systemowych dla pracowników, dokonanych w ciągu dnia.
Automatycznie obliczane są nadgodziny i odpowiednio zaliczane jako 50% lub 100%.

KARTOTEKA PRACOWNIKA

Umożliwia przechowywanie informacji o pracowniku jak: dane identyfikacyjne, dane adresowe, warunki zatrudnienia, umowy, staż pracy.

KARTA CZASU PRACY

Pełna karta pracy Pracownika spełniająca wymagania Kodeksu Pracy.

RAPORTY

Możliwość tworzenia i generowania dowolnej ilości indywidualnych raportów w oparciu o szablony wg. potrzeb oraz eksportu danych do plików xls i pdf.

KARTY RCP

Zarządzanie kartami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie obejmuje m.in.: dodawanie, usuwanie  i importowanie, wydawanie i zwracanie, blokowanie i odblokowywanie, zmianę ważności dat dla wydanych kart.

CZYTNIKI RCP

Informacje o skonfigurowanych czytnikach w systemie.

PRZEPUSTKI

Kartoteka przepustek służy do ewidencji osób czasowo przebywających na terenie obiektu.
Funkcja Anonimizacja danych umożliwia na żądanie gości, po oddaniu przepustki na usunięcie ich danych z systemu (w polu Posiadacz).

PLAN URLOPOWY

Planowanie urlopu na dany rok kalendarzowy oraz weryfikatory, które sprawdzają np. czy pracownik ma zaplanowany nieprzerwalny, 14-dniowy urlop.

TABLICA - KOMUNIKATOR

Program zapewnia komunikację wewnętrzną poprzez tablicę i uproszczony wybór osób do dyskusji.
Pojawiają się komentarze i wątki dyskusji danej osoby.
Mogą zawierać odnośniki do dokumentów i obiektów, których dotyczą.

Xprimer

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

Pod poniższym linkiem przedstawiamy naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach (np.: plikach cookie). Akceptacja polityki oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności HSK Data Ltd Sp. z o.o.