SYSTEMY REJESTRACJI
CZASU PRACY

System Rejestracji Czasu Pracy opiera się na rejestratorach RCP z rodziny 7000, 8000, 9000 i oprogramowaniu WebRCP.

System RCP spełnia wymogi Kodeksu Pracy, umożliwiając łączenie informacji o czasie pracy i kosztach, których ten czas dotyczy. Potrafi w różny sposób „widzieć” i interpretować obecność pracownika (np. problem fałszywych nadgodzin). Prawie nieograniczona możliwość definiowania kalendarzy i modeli czasu pracy, umożliwia dostosowanie systemu do specyfiki firmy i pozwala na wysoki stopień dyscyplinowania pracowników.

System RCP oprócz funkcji rejestrowania i dokumentowania czasu pracy jest narzędziem minimalizującym koszty, poprawia wydajność pracy, pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału załogi.

System RCP posiada możliwość wymiany danych z zewnętrznymi aplikacjami HR i systemami wspomagającymi zarządzanie. Interfejs wymiany pozwala na połączenie systemu RCP ze wszystkimi popularnymi systemami HR/Kadry-Płace. Możliwe jest również zastosowanie indywidualnego interfejsu wg życzenia klienta.

Aplikacja do rozliczania czasu pracy charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem obsługi i wysokim bezpieczeństwem zgromadzonych danych.

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.