Obsługuje karty:

 • Unique
 • Mifare
 • Mifare DESFire

 • HID iClass
 • HID iClass Seos

 • HID ISO Prox II

 • HID ProxCard II

 • iCode

Rejestrator umożliwia:

 • Obsługę stref czasowych
 • Limit wejść do pomieszczenia
 • Obsługę okresu ważności karty
 • Definiowanie dla kart uprawnień typu Master
 • Obsługę komunikatów stałych i zmiennych
 • Możliwość zdefiniowania domyślnego trybu i modu w strefie czasowej z możliwością automatycznego przełączania o określonych godzinach.

Dane techniczne:

 • Zasięg odczytu do 5 cm

 • Sygnalizacja optyczna i akustyczna

 • Częstotliwość pracy w zależności od zastosowanego czytnika

 • Interfejs komunikacyjny Ethernet (RJ45), RS485

 • Zasilanie 11 V – 15 V (możliwość zastosowania PoE)

 • Pobór prądu max 700 mA

 • Temperatura pracy 5oC – 45oC

 • Wyświetlacz TFT 4,3” o rozdzielczości 480x272

 • Klawiatura na wyświetlaczu

 • Wymiary 16 cm x 13,6 cm x 5,2 cm

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.