Usb Rs232
CPU

Czytnik kart CPU jest elementem składowym systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Służy do personalizacji kart czyli odczytywania numeru karty bezpośrednio do programu systemu RCP lub KD w celu przypisania jej do osoby znajdującej się w bazie tych systemów.

Czytnik w standardowym wykonaniu działa wg formatu RCP-GP20. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania, po wpisaniu w przeglądarce internetowej poniższego adresu: https://hsk.com.pl/pl/do-pobrania Komputer obsługuje komunikację z hostem przez złącze USB.

Plik PDF
      do pobrania Karta Katalogowa CPU

Obsługuje karty:

 • UNIQUE 

 

Normalne warunki pracy:

 • temperatura otoczenia zawarta w przedziale 5°C do 45°C
 • pomieszczenia suche i wilgotne do 90% wilgotności względnej powietrza i na zewnątrz, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych
 • mocowanie do konstrukcji w miejscach słabo narażonych,zabezpieczonych przed przenikaniem wibracji o amplitudzie większej niż 0,15 mm, wolnych od zakłóceń elektromagnetycznych o częstotliwościach od 120 kHz do130 kHz,
 • minimalny odstęp pomiędzy modułami czytającymi ponad 0,5m.

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: ze złącza USB (5V)
 • Maksymalny pobór prądu: 200 mA
 • Częstotliwość pracy: 125 kHz
 • Typ złącza: USB 2.0
 • Tryb pracy: emulacja klawiatury USB
 • Długość kabla: 1,9 m (maks. 3 m)
 • Ciężar maks. wraz z linią transmisyjną: 0,5 kg
 • Maks. zasięg odczytu: 5 cm
 • Wymiary zewnętrzne obudowy: wys. 25 mm, szer. 50 mm, dług. 106 mm
 • Maks. czas rejestracji karty: 1 s
 • Potwierdzenie odczytu karty: sygnalizator optyczno-akustyczny
 • Stopioeń ochrony obudowy: IP 65 wersja zalewana
 • Zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci: żywica poliuretanowa

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.