Programatory
Programator MIFARE

Programator kart elektronicznych MF-USB jest urządzeniem, za pomocą którego można programować kartę MiFare na kartę kompatybilną z systemem HSK.
Do używania urządzenia MF-USB potrzebne jest dedykowane oprogramowanie o nazwie Programator Kart MiFare. Program służy do programowania (odczytywania i zapisu) kart MiFare Clasic 1K.

Plik PDF
      do pobrania Karta Katalogowa Programator MIFARE

Obsługuje karty:

 • zbliżeniowa MIFARE 1K

Normalne warunki pracy:

 • temperatura otoczenia zawarta w przedziale od 5°C do 45°C
 • pomieszczenia suche od 5 do 95% wilgotności względnej powietrza, bez kondensacji
 • miejsce pracy nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości dużych powierzchni metalowych, przewodów technologicznych, trakcji wysokiego napięcia, pracujących urządzeń do spawania, zgrzewania, zasilaczy impulsowych i innych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych
 • minimalny odstęp pomiędzy modułami czytającymi ponad 0,5m

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: ze złącza USB (5V)
 • Maksymalny pobór prądu: 100 mA
 • Częstotliwość pracy: 13,56 MHz
 • Typ złącza: USB 2.0
 • Tryb pracy: COM
 • Sterownik: FT232
 • Długość kabla: 1,5 m
 • Ciężar maks. wraz z linią transmisyjną: 125 g
 • Maks. zasięg odczytu: 5 cm
 • Wymiary zewnętrzne obudowy: wys. 21 mm, szer. 58 mm, dług. 92 mm
 • Czas programowania karty: 1 s
 • Potwierdzenie odczytu karty: sygnalizator optyczno-akustyczny
 • Stopień ochrony obudowy: IP 54
 • Zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci: obudowa z tworzywa sztucznego

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.