Usb Rs232
CPiCR

Czytnik kart iClass CPiCR jest elementem składowym systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu.
Służy do odczytywania numeru karty np. bezpośrednio do programu systemu RCP lub KD, w celu przypisania jej do osoby znajdującej się w bazie tych systemów.
Czytnik w standardowym wykonaniu działa wg formatu RCP-GP20. Komputer obsługuje komunikację z hostem przez złącze DB09F.

Plik PDF
      do pobraniaKarta Katalogowa CPiCR

Obsługuje karty:

 • Zbliżeniowa HID iClass

Normalne warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia zawarta w przedziale -10°C do +60°C
 • Pomieszczenia suche i wilgotne do 90% wilgotności względnej powietrza, lub na wolnym powietrzu w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych
 • Mocowanie do konstrukcji w miejscach słabo narażonych, zabezpieczonych przed przenikaniem wibracji o amplitudzie większej niż 0,15 mm, wolnych od zakłóceń elektromagnetycznych o częstotliwościach od 13 MHz do 14 MHz
 • Minimalny odstęp pomiędzy modułami czytającymi ponad 0,5 m

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: 5V, zasilanie z zasilacza zewnętrznego (w zestawie)
 • Maksymalny pobór prądu: 200mA
 • Typ złącza: DB09F
 • Długość kabla: 1,9 m
 • Wymiary zewnętrzne obudowy: wys. 25 mm, szer. 50 mm, dług. 106 mm
 • Ciężar wraz z linią transmisyjną: 0,5 kg
 • Częstotliwość: 13,56 MHz
 • Maks. czas rejestracji karty: 1 s
 • Potwierdzenie odczytu karty: sygnalizator optyczno-akustyczny
 • Zasięg odczytu: 7 cm
 • Stopień ochrony obudowy: IP 65 wersja zalewana
 • Obudowa: zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci (zalewa poliuretanowa)

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.