Usb Rs232
CPM2

Czytnik kart CPM2 jest elementem składowym systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Służy do personalizacji kart czyli odczytywania numeru karty bezpośrednio do programu systemu RCP lub KD w celu przypisania jej do osoby znajdującej się w bazie tych systemów. Może również służyć do odczytu i wprowadzania kart do dowolnej aplikacji.
Urządzenie jest PnP, po podłączeniu do gniazda USB zostanie automatycznie wykryte jako urządzenie standardu HID (Human Interface Device), jako emulator klawiatury przepisuje nr karty przyłożonej do czytnika w miejsce kursora lub aktywnego pola formularza. Po zakończeniu wpisu inicjuje ENTER.

Plik PDF
      do pobrania Karta Katalogowa CPM2

 

Obsługuje karty:

 • MIFARE Mini
 • MIFARE 1K
 • MIFARE 4K

Normalne warunki pracy:

 • temperatura otoczenia zawarta w przedziale od 5°C do 45°C
 • pomieszczenia suche i wilgotne do 90% wilgotności względnej powietrza, i na zewnątrz, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych
 • maksymalna długość linii transmisyjnej: 3mb
 • mocowanie do konstrukcji w miejscach słabo narażonych, zabezpieczonych przed przenikaniem wibracji o amplitudzie większej niż 0,15 mm, wolnych od zakłóceń elektromagnetycznych o częstotliwościach od 13MHz do 14MHz
 • minimalny odstęp pomiędzy modułami czytającymi ponad 0,5m

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: ze złącza USB (5V)
 • Maksymalny pobór prądu: 200 mA
 • Częstotliwość pracy: 13,56 MHz
 • Typ złącza: USB 2.0
 • Tryb pracy: emulacja klawiatury USB
 • Długość kabla: 1,5 m
 • Ciężar maks. wraz z linią transmisyjną: 0,5 kg
 • Maks. zasięg odczytu: 5 cm
 • Wymiary zewnętrzne obudowy: wys. 25 mm, szer. 50 mm, dług. 106 mm
 • Maks. czas rejestracji karty: 1 s
 • Potwierdzenie odczytu karty: sygnalizator optyczno-akustyczny
 • Stopień ochrony obudowy: IP 65 wersja zalewana
 • Zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci: żywica poliuretanowa

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.