Hid
MINIPROX

Czytnik MiniProx odznacza się dużą tolerancją na czynniki środowiskowe i może być instalowany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Jego konstrukcja jest hermetyczna, wyprowadzenia mają postać odcinka przewodu o długości 50cm. W przypadku użycia wyjścia Wieganda maksymalna długość kabla łączącego czytnik HID MiniProx z kontrolerem może dochodzić do 150m. Czytnik HID MiniProx charakteryzuje się małymi wymiarami i wąskim kształtem. Jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na elementach metalowych, na przykład na framugach drzwi, pionowych konstrukcjach wsporczych czy słupkach ogrodzeniowych. Czytnik HID MiniProx odczytuje 85-cio bitowe łańcuchy znaków, przez co może współpracować z różnego typu systemami kontroli dostępu.

Plik PDF
      do pobrania Karta Katalogowa MiniProx

Normalne warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia zawarta w przedziale od -30oC do 60oC
 • Ze względu na dużą tolerancję na czynniki środowiskowe, mogą być instalowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków
 • Montaż: powierzchniowy

Dane techniczne:

 • Napięcie zasilające: 5 do 16 VDC
 • Częstotliwość: 125kHz
 • Interfejs komunikacyjny: Wiegand
 • Zasięg odczytu: do 14 cm
 • Wymiary zewnętrzne obudowy: wys. 152 mm, szer. 43 mm, grub. 25.4 mm
 • Ciężar: 99 g
 • Wskaźnik stanu: LED
 • Odczyt karty: sygnalizacja optyczna i akustyczna
 • Obudowa: wytrzymała na uderzenia, hermetyczna, czarna

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.