AXON Mbus Protector DIN przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych pracujących w przemysłowych systemach kontrolno-pomiarowych, w których komunikacja bazuje na transmisji dwuprzewodowej wykorzystującej napięcie nie wyższe niż 48V. Przykładami mogą być systemy przesyłu wskazań z liczników energii cieplnej i elektrycznej, gazomierzy, itp.


AXON Mbus Protector DIN posiada rozbudowanym układ ochronny zawierający w sobie iskrowniki gazowe, szybkie elementy półprzewodnikowe i rezystory szeregowe. Pozwala to na wszechstronnie zabezpieczenie dołączonych do niego urządzeń. Przyjęty schemat połączeń umożliwia odprowadzenie ładunków zakłócających o znacznej energii do ziemi i ograniczenie przepięć mogących pojawić się pomiędzy liniami A i B. AXON Mbus Protector DIN jest ochronnikiem niesymetrycz-nym. Linię transmisyjną należy podłączyć do zacisków „Line” natomiast chronione urządzenia do zacisków „Equip.”

AXON Mbus Protector DIN został umieszczony w obudowie przeznaczonej do montażu w szafach sterowniczych i rozdzielczych wyposażonych w popularną szynę DIN 35mm.

Ważne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca się, aby skuteczność zerowania bądź rezystancja uziemienia zgodne były z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: nie wolno podłączać przewodu uziemiającego urządzenia do instalacji odgromowej budynku!

 


Karta katalogowa
AXON Mbus Protector DIN