Rodzina AXON PoE MultiNET Protector służy do ochrony przeciw-przepięciowej urządzeń przesyłających dane w systemach Ethernet 10/100 Mb/s, a w szczególności przeznaczo-na jest do zabezpieczenia modemów, routerów i repetierów zasilanych zdalnie w technologii PoE, tzn. poprzez niewykorzystane pary przewodów w kablu transmisyjnym.


AXON PoE MultiNET Protector zawiera w obrębie kanału dwa tory – tor przesyłania danych (linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4+5, 7+8). Oba te tory zabezpieczone są elementami przeciwprzepięciowymi, które odprowadzają ładunek do ziemi, a także chronią linie w po-szczególnych parach przewodów. W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8. Urządzenia rodziny AXON PoE MultiNET Protector produkowane są w dwóch wersjach, umożliwiając indywidualne dostosowanie konfiguracji zabezpieczenia do potrzeb. Posiadają metalowe obudowy, która gwarantują dużą odporność na różnego rodzaju narażenia mechaniczne oraz zapewnia ekranowanie całego układu ochronnego.

Ważne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca się, aby skuteczność zerowania bądź rezystancja uziemienia zgodne były z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: nie wolno podłączać przewodu uziemiającego urządzenia do instalacji odgromowej budynku!

 


Karta katalogowa
AXON PoE Multi Net Protector
CE
Deklaracja zgodności CE
AXON PoE Multi Net Protector