AXON PoE Splitter Protector przeznaczony jest do ochrony urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100 Mb/s i zasilanych zdalnie poprzez niewykorzystane pary przewodów. Urządzenie AXON PoE Splitter Protector spełnia podwójną rolę – z jednej strony jest ochronnikiem przeciwprzepięciowym dla transmisji w technologii PoE a z drugiej pozwala łączyć i rozdzielać sygnał LAN i napięcie zasilające.


Aby otrzymać sygnał PoE należy do złącza typu PK2 dołączyć napięcie zasilające natomiast sygnał LAN do złącza RJ45 z opisem LAN. Sygnał PoE otrzymujemy na złączu RJ45 opisanym jako PoE. Rozdzielenie sygnału następuje analogicznie – sygnał PoE podłączamy do odpowiedniego złącza natomiast na złączach zasilającym i LAN otrzymujemy rozdzielone sygnały. Ważne! Przed podłączeniem urządzenia końcowego, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą polaryzację napięcia zasilającego. Ochronę przeciwprzepięciową zapewniają gazowe elementy odgromowe, które odprowadzają ładunek zakłócający do „ziemi”. W torze zasilania zastosowano także elementy półprzewodnikowe, które chronią linie pomiędzy sobą. W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8.

Ważne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca się, aby skuteczność zerowania bądź rezystancja uziemienia zgodne były z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: nie wolno podłączać przewodu uziemiającego urządzenia do instalacji odgromowej budynku!

 


Karta katalogowa
AXON PoE Splitter Protector
CE
Deklaracja zgodności CE
AXON PoE Splitter Protector