Rejestrator RCP-7000

Rejestrator posiada trzy wejścia izolowane oraz dwa wyjścia przekaźnikowe.

Sygnalizacja stanu rejestratora oraz komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza LCD 2x16 znaków.

Rejestrator RCP-7000 umożliwia:

  • obsługę stref czasowych
  • limit wejść do pomieszczenia
  • obsługę okresu ważności karty
  • definiowanie dla kart uprawnień typu Master
  • obsługę komunikatów stałych i zmiennych.