Czytnik personalizacyjny RS232 lub USB

Zewnętrzny czytnik personalizacyjny (desktop) prze- znaczony jest do bezpośredniego wprowadzania/ odczytu kart do oprogramowania WebRCP, WinKD, SerwerRCP.

Czytnik może również służyć do odczytu i wprowa- dzania kart do dowolnej aplikacji w polu tekstowym.

Sygnalizacja stanu urządzenia odbywa się za pośre-dnictwem diod LED. Komunikacja z komputerem w standardzie RS232 lub USB.