Rodzina urządzeń Axon Video Protector TWIST przeznaczona jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych pracujących w systemach CCTV wykorzystujących skrętkę komputerową do przesyłania sygnału wizyjnego. Układ ochrony zawiera rozbudowany schemat ochronny zawierający dwustopniowe zabezpieczenie.


W pierwszy stopniu zastosowano wysokoprądowe elementy gazowe, ograniczające przepięcia pojawiające się pomiędzy linią transmisyjną a PE i odprowadzające ładunek zakłócający do ziemi. Stopień drugi zawiera szybkie elementy półprzewodnikowe, które eliminują przepięcia mogące wystąpić pomiędzy przewodami w linii transmisyjnej. AXON Video Protector TWIST posiada tor zabezpieczający dla sygnału „video” i znajduje zastosowanie w niewielkich systemach z chronionym zasilaniem, natomiast rozbudowana wersja AXON Video Protector TWIST 4 posiada 4 niezależne kanały „video” i jest dedykowana złożonym systemom wielokamerowym, a AXON Video Protector TWIST 16 posiada 16 niezależnych kanałów „video” i jest przeznaczony do montażu w szafie 19-calowej.

Ważne! Warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca się, aby skuteczność zerowania bądź rezystancja uziemienia zgodne były z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: nie wolno podłączać przewodu uziemiającego urządzenia do instalacji odgromowej budynku!

 


Karta katalogowa
AXON Video Protector TWIST 4
CE
Deklaracja zgodności CE
AXON Video Protector TWIST 4