Właściwości

WebRCP jest aplikacją serwerową z interfejsem obsługi poprzez WWW (standardowo Tomcat). Dostęp do oprogramowania następuje poprzez przeglądarkę internetową np. Internet Explorer, Mozilla czy Opera. Parametry pracy interfejsu w dużej mierze są zależne od definicji i sposobu parametryzacji przeglądarki i jej możliwości.

Program zarządza urządzeniami do rejestracji czasu pracy produkcji HSK Data Ltd. poprzez serwer komunikacyjny RCPSerwer 3.0, a komunikacja realizowana jest przy wykorzystaniu dedykowanego API. W oprogramowaniu można wprowadzić dowolną ilość serwerów urządzeń, każdy serwer komunikacyjny może obsłużyć do 999 fizycznych urządzeń do rejestracji czasu pracy, czy kontroli dostępu.

Aplikacja posiada możliwość definiowania indywidualnych uprawnień dla użytkowników (kont), praw dostępu do oprogramowania zarówno w kwestii funkcjonalności (dostęp do zasobów menu) jak i dostępu do danych pracowników w oparciu o definiowalna strukturę działów. Ilość kont jest nieograniczona.

Program pracuje w następujących środowiskach:

  • Windows 2003 serwer
  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Linux