Pięć gniazd sieciowych z uziemieniem. Szybkie bezpieczniki topikowe zabezpieczają dwa tory prądowe przed zwarciem i przeciążeniem.
Zintegrowana z przyciskiem wyłącznika lampka, świecąc informuje użytkownika o obecności napięcia. Estetyczne wzornictwo, konstrukcja z wysokiej jakości niepalnego tworzywa sztucznego. 5 lat gwarancji.

 

CE
Deklaracja zgodności CE
acar XProtector standard

Karta katalogowa
acar XProtector standard


*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl