© Copyright HSK Data Ltd 2009-2019

Dotacje z UE

Miło nam poinformować, że część naszych projektów inwestycyjnych
powstała przy współudziale dotacji z Unii Europejskiej:


UNIA EUROPEJSKA

Zakup formy wtryskowej do produkcji urządzenia zasilającego ACAR S, został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2002/000-580.06.05


UNIA EUROPEJSKA


EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do zintegrowanego zarządzania firmą, został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Zakup urządzenia do automatycznego montażu powierzchniowego elementów elektronicznych, został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Zakup urządzenia do automatycznego cynowania chemicznego obwodów drukowanych, został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.


UNIA EUROPEJSKA

Wprowadzenie na rynek nowych rodzin produktów acar X4 i acar X5 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Więcej informacji o dotacjach z Unii Europejskiej
www.parp.gov.pl
www.konkurencyjnosc.gov.pl