RCP i KD

System Rejestracji Czasu Pracy opiera się na rejestratorach RCP z rodziny 7000, 8000, 9000 i oprogramowaniu WebRCP.

System RCP spełnia wymogi Kodeksu Pracy, umożliwiając łączenie informacji o czasie pracy i kosztach, których ten czas dotyczy. Potrafi w różny sposób „widzieć” i interpretować obecność pracownika (np. problem fałszywych nadgodzin). Prawie nieograniczona możliwość definiowania kalendarzy i modeli czasu pracy, umożliwia dostosowanie systemu do specyfiki firmy i pozwala na wysoki stopień dyscyplinowania pracowników.

System RCP oprócz funkcji rejestrowania i dokumentowania czasu pracy jest narzędziem minimalizującym koszty, poprawia wydajność pracy, pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału załogi.

System RCP posiada możliwość wymiany danych z zewnętrznymi aplikacjami HR i systemami wspomagającymi zarządzanie. Interfejs wymiany pozwala na połączenie systemu RCP ze wszystkimi popularnymi systemami HR/Kadry-Płace. Możliwe jest również zastosowanie indywidualnego interfejsu wg życzenia klienta.

Aplikacja do rozliczania czasu pracy charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem obsługi i wysokim bezpieczeństwem zgromadzonych danych.